MYCO

MYCO

@mycolove

WhatsApp

קבוצת עדכונים

MycoTown 2023

Email

צרו קשר

עדיין לא מכירות אותנו?

מיקו היא ארגון חברתי אשר מקדם יצירה תרבותית, חשיבה אקולוגית והתבוננות רוחנית, באמצעות יצירת תוכן איכותי - אירועים, מוסיקה, אומנות, מרחבי ריקוד, סדנאות והרצאות.

אנחנו מקדמים אמנים מכל תחומי היצירה, מפיצים ידע, כיף ואהבה, עם כוונה לשמור על חיים ברי-קיימא ושמירה על הסביבה